Peer Mentors

Meet your SPSCC International Peer Mentors

Jovenso Legaspi

Jovenso Legaspi, USA

Aliyah Cai

Aliyah (Qiang Qiang) Cai, China

Phuoc Truong

Phuoc Truong, Vietnam